Come Stai ?

Due parole, poche lettere, una domanda di cortesia così come una richiesta che nasce da dentro, in profondità, nel luogo dove si accumulano sentimenti annodati a pensieri, specialmente quando il tempo e lo spazio separano colui che pone la domanda e il destinatario della stessa. Quando è domanda di cortesia però non ha meno importanza, si tende magari a trascurarne il peso reale, così si risponde con altrettanta cortesia che si sta bene o che comunque le cose vanno, spesso per non addentrarsi nel vero stato in cui siamo o ci sentiamo. Va bene così e si passa oltre. Ci sono poi le volte in cui, chiedendo come stai a qualcuno, si mette tutto il desiderio e la speranza che l’altro stia bene nella domanda e con coraggio si attende la risposta perché non è scontato che questa sia sempre totalmente positiva, dal momento che fa parte della vita inciampare in qualche ostacolo, ed è la paura che l’altro possa stare male a far pensare così qualche volta, almeno così è per me più spesso di quanto vorrei. Il percorso della mia vita mi ha portato a temere forse una volta di troppo rispetto al vivere le cose con la disinvoltura che la vitalità stessa determinerebbe. Ti chiedo, dunque, come stai perché non sapere come stai mi fa stare in ansia. Ti chiedo come stai non per farti un torto rammentandoti come ti senti, se in quel momento non stai bene, ma perché (si perdoni dunque la persona che fa la domanda) certe corde del cuore hanno bisogno prepotente di sapere. E questo sapere va di pari passo con il sentimento che si prova per la persona alla quale ci stiamo rivolgendo. Non c’è tempo perché arrivi fino alla mente ragionante il dubbio che questa sia una domanda inopportuna, anche se talvolta in determinate circostanze lo è. Si chiede, sperando che quel filo di disperazione che porta in superficie la preoccupazione per lo stato di benessere altrui non trapeli troppo vistosamente. E tuttavia è l’abitudine a parlare che fa nascere la domanda ed io, che uso quasi esclusivamente la parola, un giorno ho commesso un errore. E quel giorno ho incontrato qualcuno che mi ha fatto notare che c’è un’alternativa al chiedere come stai, specie se si sta tanto male da non avere parole per rispondere a quella che in quel caso sembrava una domanda tanto superflua da essere fuori luogo. Avrei dovuto capire leggendo nei suoi occhi il dolore che li velava fino a straripare come un fiume in piena, avrei dovuto sentire i battiti del suo cuore riconoscendo il punto in cui uno di essi mancava, avrei dovuto sentire ad occhi chiusi ogni suo grido silenzioso ed avrei dovuto in silenzio, senza domande in mezzo, aprire le braccia e accoglierlo con tutto il suo carico di emozioni e pensieri mettendo da parte me per un po’. Ed ora che guardo indietro, anche chiudendo gli occhi, ricordo, perché queste cose le sentivo anche se, invece di abbracciare soltanto, ho continuato a parlare. Il mio cuore era presente e ricordo ogni solco scavato dal dolore provato perché era nell’aria che si respirava. Superfluo chiedere se si riconosce lo stato dell’altro ma si chiede lo stesso. Non tutti siamo capaci di dire come stiamo, non tutti siamo capaci di chiedere agli altri come stanno né di chiederlo a noi stessi, non tutti siamo capaci di rinunciare a fare domande che in quel momento non servono. Come nella canzone di Baglioni oggi ho ritrovato le sue iniziali nel mio cuore, lì dove riaffiorano più spesso di quello che farebbe bene considerare, talvolta vanificando l’impegno a vivere senza pensarlo. Però accade e insieme a questo sorge dal cuore, da quel punto inciso a fuoco con il suo nome, l’incredibile voglia di sapere come sta, ma la domanda rimane un pensiero e non arriva fino alla corde vocali, si ferma nella gola e annoda qualche ricordo. Dispiace, dispiace per tutto, dispiace per le cose non comprese. Resta viva comunque quella pulsazione del cuore che vorrebbe sapere come sta una persona che non si dimentica facilmente…

Reclame

Prima Dată Ca Niciodată

DSC_0369Niciodată nu e că prima dată. Nici în durere, nici în bucurie. Nici în victorii, nici în renunţări.
Cu fiecare “primă dată”, betonam o părticică de simţire. O resimţim intens, o consumăm, dar în spatele ei rămâne ca un loc cauterizat, chiar în spatele unei intense fericiri. Niciodată a doua oară nu mai e că prima oară. Nici o palmă nu mai e la fel de usturătoare atunci când e a doua, faţă de cum ai resimţit-o pe prima.
După prima dată, întotdeauna te aştepţi. Nu mai e efectul de surpriză, dezvirginarea senzaţiei…

Asta nu înseamnă că nu mă regenerez de fiecare dată, că nu există multiple “prime daţi”. Nu, nimeni nu are monopolul asupra primei daţi, a primului gest, a primei bucurii, a primei decepţii. În fiecare împrejurare, în fiecare poveste, alături de alţi protagonişti, există mereu o primă dată. Dar există o primă dată şi apoi… restul daţilor. Nu mai doare, în restul daţilor, nu aşa că prima dată. Nici nu mai e explozia… Iar asta, e şi bine şi rău. Bine, pentru că se estompează. Rău, pentru că eu sunt omul pasiunulor, omul lucrurilor fierbinţi, prea puţin pentru mine călduţele, alea da-ţi-le oricui…

Dar fiecare poveste şi fiecare împrejurare are dreptul la o primă dată… Prima dată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti.

Renunțând…

bbdfbfdbÎntotdeauna renunţarea aduce durere. Când inima îţi plânge este greu să-i găseşti consolarea. Uneori este necesar să o laşi până îşi vărsa tot focul. Şi asta poate dura timp. Dar, pe măsură ce te maturizezi în credinţa ajungi să accepţi realitatea aşa cum este, să poţi renunţa mai uşor…
Renunţarea produce suferinţă. Când pierzi un lucru drag suferi. Dar, cel puţin ştii că nu-l mai poţi avea pentru că l-ai pierdut. Dar când renunţi de bunăvoie este mai greu, deoarece firea pamateasca îţi şopteşte să nu faci acest pas, să ţii totul pentru tine. Nu este uşor să renunţi; să pierzi de bunăvoie este o lucrare pe care Dumnezeu ne învaţă şi care adesea se manifesta prin zdrobire”. Oricine îşi va păstra viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga”. (Matei 11.26) Se merită să renunţi la lucruri care ştii că L-ar dezonora pe Dumnezeu, la lucruri la care cugetul îţi spune că nu sunt după voia Sa. Da, se merită să priveşti toate aceste lucruri ca pe un nimic faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii Domnului nostru, lucruri trecătoare pe care punem adesea prea mult preţ, în locul comorii din cer care nu va pieri niciodată. Uneori este nevoie să jertfeşti lucruri de mare preţ în ochiii tăi, atunci când Dumnezeu o cere, tocmai pentru că El are în vedere ceva mai bun pentru tine, dar acel ceva nu-l poţi vedea decât prin ochiii credinţei.
Doamne, ajută-ne să putem vedea prin ochiii credinţei ceea ce Tu ai în plan pentru noi, chiar dacă omenescul din noi ne stinge speranţa deseori ! Ajută-ne să renunţăm la dorinţele noastre egoiste, la tot ceea ce Tu crezi că nu ar aduce slava Numelui Tău ! Mai bine să renunţăm acum, decât să plângem mai târziu !

Dependenți De Dumnezeu

„Dumnezeu va folosi diferiţi oameni, în diferite momente, pentru a-ţi împlini anumite nevoi. El l-a folosit pe faraon pentru ai hrăni pe evrei. Dumnezeu s-a folosit de faraon pentru că nu era genul de persoană de care să te îndrăgosteşti. Când Dumnezeu doreşte să te binecuvânteze, va trimite uneori o persoană ! Dumnezeu nu doreşte să te „legi” de nimeni în afară de El. Te poate binecuvânta chiar prin aceia care nu-ţi doresc binele !
Dumnezeu te va scăpa de dependenţa de oricine în afară de El. Te va aduce în „pustiu” învăţându-te să ai încredere doar în El”. (extras dintr-o meditaţie).

Cred, Doamne, Ajută Necredinței Mele !

Ţi s-a întâmplat vreodată să nu mai poţi crede ? Să ai un moment în care să te simţi lipsit de credinţă, deşi ţi-o doreşti… o credinţă mică… aşa de mică, dar care rămâne şi fără de care nu poţi înainta.
Ce este credinţa ? „O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucruri care nu se văd”.
Şi de unde vine ea ? „Credinţa este un dar de la Dumnezeu”. Şi nu văd nimic la orizont, dar tocmai asta cere credinţă, să credem în lucruri care acum nu se văd; destul de greu pentru mine care tind să cred în ceea ce este palpabil şi realizabil.
Credinţa este una din condiţiile prin care suntem plăcuţi lui Dumnezeu, şi fără credinţă este cu neputinţă să-i fim plăcuţi Lui.
Sunt vremuri în care credinţa se clătină, slăbeşte, scade, dar niciodată nu se poate stinge atâta timp cât Duhul lui Dumnezeu locuieşte în noi. Domnul Isus se roagă pentru credinţa noastră ca ea să nu se piardă. Şi în acele vremuri tulburi când credinţa se clătină, El mijloceşte pentru tine şi pentru mine; când noi plângeam El se ruga; când nu înţelegeam de ce drumul este aşa de greu, El ne vedea şi ne cunoştea durerea… Eu am zis „De ce ?” şi El a zis: „Tu nu poţi înţelege planul Meu acum. Tu ai dorinţe bune, dar Eu am un plan, aşteaptă împlinirea planului Meu pentru tine şi învaţă să te bucuri de Dragostea Mea şi să o împărtăşeşti !”
Măreşte-ne credinţă, Doamne !

De La Credință La Dragoste

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţă; cu cunoştinţă, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni”. (2 Petru 1.5-7)
Este un îndemn pe care şi eu îl primesc la fel ca şi voi şi după ce-l ascultăm nu rămâne decât să-l punem în practică. Din aproape în aproape vom înţelege, în parte, ce a vrut să transmită „Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos”.
A ne da toată silinţele presupune un efort susţinut, o străduinţă îndelungată, nu este un lucru ce vine de la sine, asta implică şi voinţa noastră. Cum de la credinţa se ajunge la dragostea de oameni… este o cale lungă, iar dacă pierdem o za din acest lanţ e posibil să nu ajungem nicăieri, ca şi cum ne-am opri la jumătatea unei călătorii. Ţinta este dragostea de oameni, şi între toate componentele enumerate există o interdependenţă. Pentru a exemplifica am ales facerea unui bine.
Punctul de plecare este credinţa… o încredere deplină, dar credinţa fără fapte este moartă, ca şi cum crezi că un lucru este bun şi nu-l faci. Nu pregeta să faci un bine, activează, iar fapta realizată aduce consecinţe, îţi dai seama că acel bine făcut îţi produce bucurie, pace, înveţi sentimentul dăruirii şi ajungi astfel să cunoşti. E important să cunoaştem binele, voia lui Dumnezeu, şi să ne cunoaştem limitele. Cunoscând binele, te vei înfrâna de la rău, de păcat şi tot ceea ce cugetul îţi spune că nu este bun. Şi dacă, de regulă m-aş mânia, aş reacţiona impulsiv sau în grabă, înfrânarea va lucra în mine răbdare, faţă de ceilalţi şi faţă de răspunsurile pe care trebuie să le primesc. Astfel voi fii smerit şi voi avea o atitudine evlavioasă faţă de Domnul care-mi pregăteşte chiar şi faptele bune mai dinainte că eu să trec prin ele. Fiind în această stare, nu voi mai privi spre mine şi nevoile mele ca fiind prioritare, ci mă voi ocupa de fratele meu, privindu-l mai presus de mine, şi astfel apare dragostea de fraţi. Şi dacă-L iubesc pe Dumnezeu îl iubesc şi pe fratele meu. Dar, dacă fac bine doar celor care îmi răspund la fel, sau îi iubesc doar pe cei care mă iubesc, atunci ce răsplată voi primi ?… astfel această dragoste de fraţi se răsfrânge asupra tuturor semenilor şi am ajuns astfel la dragostea de oameni, adică ţinta noastră… e ca un joc de domino… succes ! Sper că vei câştiga !

L’arte Di Convivere

C’era una volta una bella principessa che sapeva meritare il meglio di ogni cosa. Non scendeva mai a patti, non faceva mai compromessi, e otteneva sempre quello che voleva. Da grande trovò un lavoro in un’agenzia di pubblicità, dove la sua brillante intelligenza era ben rimunerata. Aveva un lavoro appagante, aveva amici divertenti e la sua vita era ricca di soddisfazioni, ma sapeva che c’era ancora un ultimo dono che la fata sua madrina le aveva promesso e che lei cercava ovunque. Divenne impaziente, fu presa dall’ossessione, ma alla fine la sua ricerca fu premiata. La bella principessa trovò un bellissimo principe che era anche un manager successo. Fu subito chiaro a entrambi che erano fatti l’uno per l’altra e che avrebbero vissuto sempre felici contenti, e Dio sa se non ci provarono. Ma il principe riteneva che la principessa spendesse troppi soldi per i suoi abiti da ballo, e lei pensava che idee del principe sull’economia domestica andasse meglio per una capanna che per il suo palazzo. Litigavano per delle sciocchezze, mai per cose importanti. La principessa divenne così disincantata e quando osservava il principe le sembrava che fosse trasformato in un orribile ranocchio. Naturalmente non desiderava passare il resto della sua vi con chi considerava ormai un verde, viscido mostro così impacchettò le sue cose, fermò una zucca che passava di lì e se ne andò via, lontano lontano.

È dunque questa l’inevitabile conclusione di tutte le magiche storie di questo genere ? Il principe deve proprio sempre trasformarsi in ranocchio una volta che abbiamo conosciuto com’è veramente ? Non esiste un finale del tipo “vissero felici e contenti” ? Le risposte sono, rispettivamente, no e sì. Anche se col tuo ultimo principe non ha funzionato, anche se cominci a pensare che anche tu potresti non assomigliare a quella famosa principessa, anche se non credi più alle fate madrine, agli incantesimi e a tutte le altre cose, puoi pur sempre trovare la felicità che ti meriti.

CHE COSA C’È DI SBAGLIATO ?

Sinceramente accade di rado che i nostri principi si trasformino in viscidi ranocchi proprio sotto i nostri occhi. Nella realtà il problema si sviluppa molto più lentamente, ed è più insidioso. Quando ci innamoriamo, la nostra immaginazione, spinta dal desiderio, trasforma l’oggetto delle nostre attenzioni in un principe, e la grande intensità dei nostri sentimenti ci eleva al rango di principesse. Ma in seguito le fatiche e le tensioni della vita di tutti i giorni cominciano a intaccare quell’immagine, e dopo un po’ siamo costrette ad ammettere che le cose non sono quelle che sembravano. È la delusione per questa scoperta a trasformare lui in un ranocchio e a renderci incerte del nostro futuro di principesse. Noi però abbiamo altrettanta responsabilità per questo cambiamento quanta ne ha il principe ranocchio. Entrambi siamo stati probabilmente ingannati dai nostri romantici sentimenti, aspettandoci che, finché dura il nostro sincero interesse reciproco, questo emani un incantesimo così che tutti i problemi concreti si risolvano magicamente. Ma sfortunatamente nella vita reale l’amore non è una cosa così semplice; la verità è che siamo noi che dovremmo far funzionare le cose se vogliamo che l’amore tragga un rifugio sicuro, Dovremo risolvere i conflitti, svuotare i portacenere che straripano, investire in home computer o uscire il sabato sera con quel amico così noioso, Nonostante la magia dell’amore una vicenda sentimentale funziona proprio come qualsiasi altra relazione: due esseri umani che stanno per andare avanti e che cercano di trasformare il cammino accidentato che sta loro di fronte in percorso tranquillo.

PRENDERE UN IMPEGNO.

Il primo passo nell’arte di vivere con un uomo esiste nel definire il tipo di impegno che entrambi avete intenzione di prendere nei confronti dell’altro e della vostra relazione. Una volta l’impegno si identificava quasi esclusivamente con la disponibilità, sottoporsi alla cerimonia matrimoniale. Tuttavia che cent’anni fa questa era una visione limitata delle cose, come possono testimoniare i lettori di memorie vittoriane con la loro profusione di mantenute, illegittimi e seconde famiglie segrete. Le scelte possono non essere poi così diverse nella realtà, certamente vengono più prontamente riconosciute, socialmente accettate, Ci sono persone che riescono a mantenere un legame reale di coppia pur conducendo vite assolutamente separate e indipendenti, Non vivono sotto lo stesso tetto, non mettono in comune le loro risorse economiche. Da un punto di vista sociale possono corrispondere o meno all’immagine di una coppia ed è in genere improbabile che si lascino coinvolgere nella reciproca vita professionale. Nonostante questo si considerano impegnate in una relazione sentimentale, promettendosi reciproca fedeltà e costituendo un sostegno morale l’uno per l’altra. Che il loro legame escluda la maggior parte delle altre attività mondane della vita quotidiana, è vero ed è tuttavia molto profondo. La maggior parte delle coppie però sceglie di rafforzare il proprio legame condividendo giorno per giorno spazio, tempo, denaro e un’esperienza che può derivare solo dal vivere insieme sotto lo stesso tetto. La vita in comune senza essere sposati viene spesso definita convivenza per distinguerla, da un punto di vista legale, dal matrimonio. Gli ultimi censimenti mostrano che attualmente in America ci sono almeno 1.700.000 coppie che convivono; dieci anni fa ce n’erano soltanto un terzo. Questo rapido incremento del fenomeno è probabilmente dovuto al fatto che la convivenza non suscita più la disapprovazione sociale che provocava un tempo. Sembra proprio che, sia da un punto di vista sociale sia legale, convivenza e matrimonio si avvicinino sempre di più. Secondo il dottor Robert Ravich, professore di psichiatria clinica a Cornell: “La distinzione sta diventando sempre meno evidente da quando alcuni giudici hanno incominciato ad assegnare gli alimenti alle donne non sposate. Questo tende a conferire alla convivenza il valore legale di matrimonio”. Per quale motivo vi sono coppie che preferiscono convivere anziché sposarsi ? In alcuni casi il matrimonio è semplicemente impossibile in quanto non si è ancora ottenuto il divorzio oppure ci si trova a dover affrontare questioni economiche troppo onerose (perdita degli alimenti o di sussidi sociali). Ma per quelle coppie che sono libere di sposarsi e scelgono di non farlo una delle principali motivazioni sembra essere il desiderio di impegnarsi in misura più limitata. Queste coppie tendono a vedere il matrimonio in maniera molto tradizionale presumendo che ciò debba comportare l’amministrazione unificata di denaro, l’impegno professionale da parte di uno piuttosto che di entrambi e una divisione alla vecchia maniera delle responsabilità domestiche. Per queste persone, convivere è un modo per stare insieme evitando però allo stesso tempo quelli che considerano gli aspetti negativi del matrimonio.

La convivenza viene spesso un’alternativa permanente al matrimonio. In altri casi la convivenza viene vissuta come una specie di matrimonio di prova. Queste coppie hanno spesso paura del rischio di un’eventuale separazione, per cui il vivere insieme diventa un modo per valutare i pro e i contro. Se scoprono di poter convivere con successo per diversi anni, potranno poi essere pronti al matrimonio, e potranno compie quel passo con meno timori di quanti non ne provassero prima. Viceversa se questi timori si rivelano giustificati, e non si sentono capaci di vivere insieme, possono separarsi senza le complicazioni legali di un divorzio e senza la macchia sociale di un matrimonio fallito. Eppure molti ricercatori hanno messo in luce i motivi per cui una convivenza può non essere indicativa per quanto riguarda il successo in un matrimonio. Come afferma Phoebe Prosky, esperta di psicologia della famiglia, “la convinzione che convivere prima per un certo periodo di tempo risolva tutte un mito pericoloso. Indubbiamente una convivenza preliminare può essere molto utile, ma, nel nel momento stesso in cui ci si sposa, accade qualcosa: viene colpiti dal significato tradizionale del matrimonio. E per la vita, non c’è una facile via d’uscita, ecco la verità. Improvvisamente il polo si sposta dalla convivenza, dove la conservazione dell’individualità aveva importanza primaria, al matrimonio dove il problema centrale diviene il mantenimento della relazione. Nel matrimonio i litigi sorgono perché l’uomo e la donna vanno a cacciarsi in situazioni che potrebbero non essere accettabili per loro come individui, ma che essi sentono come essenziali per il mantenimento della relazione”. In altre parole, per le coppie che concepiscono il matrimonio in maniera tradizionale, la convivenza finisce per essere non una prova generale, ma un tipo di relazione del tutto differente. Il matrimonio rimane comunque la forma di legame più comune. Sebbene la percentuale dei divorzi sia aumentata negli ultimi decenni, pare che la nostra fede nell’istituzione matrimoniale non sia andata perduta. Naturalmente esiste una significativa differenza legale fra matrimonio e convivenza, soprattutto per quanto riguarda eredità e questioni patrimoniali in caso di separazione. Ed esiste pur sempre arche una certa differenza di natura sociale: sebbene le coppie non sposate siano certamente più numerose di un tempo, c’è ancora infatti una certa dose di biasimo sociale e
morale nei confronti del vivere insieme senza essere sposati. Il matrimonio è pur sempre la scelta approvata dalla società. L’istituzione matrimoniale è capace di una varietà pressoché infinita. Ci sono coniugi che stanno insieme 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno e pare che ciò faccia loro bene; altri non si rivolgono invece la parola da anni e non sentono la necessità di modificare la situazione. Noi tutti conosciamo bene persone sposate che non hanno né un’intimità né un legame altrettanto forte di quello che esiste in coppie che non vivono neppure insieme. Tuttavia il matrimonio è la soluzione che viene maggiormente connessa con l’idea di un coinvolgimento totale, ed è in effetti la scelta di quasi tutte le coppie che desiderano manifestare a loro stesse e al resto del mondo la forza del loro legame reciproco. Quando sentiamo che due persone che hanno vissuto insieme per diversi anni stanno progettando di sposarsi, siamo infatti portati ad interpretare il loro gesto come il segno di un legame più stretto. Quasi tutti gli esperti sono concordi nell’affermare che il matrimonio e qualcosa di diverso dalla convivenza. Quando due persone si sposano, possono mutare il loro modo di comportarsi, afferma il proffessor Mariann E. Dunn, medico psichiatra che insegna a Brooklyn. “Possono cristallizzarsi in ruoli stereotipi. Un uomo può diventare più maschilista: (fino ad allora aveva condiviso le fatiche domestiche) può improvvisamente pretendere che sua moglie le sobbarchi tutte da sola. Una donna può esigere cose diverse da un marito.” L’idea che vi sia una differenza tra la vita di coppia prima e dopo il matrimonio era stata suggerita in un’importante ricerca sulle coppie americane portata a termine in da anni dagli psicologi Philip Blumstein e Pepper Wartz. Nel loro saggio, veniva considerato più probabile che le coppie di conviventi fossero costituite da persone che avevano ognuna la propria carriera che nell’amministrazione si lasciavano l’un l’altra una maggiore autonomia per le proprie spese personali; inoltre veniva considerato più probabile condividessero i lavori domestici su una base quasi paritaria (benché le statistiche mostrino senza eccezioni che le donne svolgono più lavori di casa che i loro partner maschili) e che avessero una vita sessuale più appagante e variegata. Naturalmente non c’è motivo di ritenere che queste condizioni non possano verificarsi anche in un contesto matrimoniale, e per certe coppie si verificano in effetti. Tuttavia molti reagiscono psicologicamente alla realtà del matrimonio assegnando dei ruoli più tradizionali, dove la funzione essenziale dell’uomo è quella di provvedere al sostentamento e della della donna di dispensare attenzioni. D’altronde il matrimonio in se stesso attrae maggiorente chi ama i ruoli tradizionali. Qualunque tipo di legame scegliate, è comunque probabile che la lotta quotidiana per riuscire a vivere insieme sotto lo stesso tetto sia grosso modo uguale. Tutte le coppie hanno conflitti sui soldi, sul foro, sulle attività domestiche, sul tempo libero e il sesso. Che convivano o che siano regolarmente separate, interpretano questi conflitti secondo l’antica maniera: donna contro uomo. Gli uomini sono diversi, e la donna saggia prima impara quali sono queste differenze, poi vi si adatta. Vivere con un uomo non è la stessa cosa che vivere con una compagna di camera al college, o vivere con i propri genitori. E un’esperienza del tutto nuova, condivisa con un altro essere umano che spesso vede le cose in maniera differente… che ha differenti motivazioni, differenti strategie, e perfino scopi differenti. Il modo in cui si impara a trattare queste differenze e decisivo perché la propria relazione tragga maggior profitto dall’intimità quotidiana oppure perisca sotto le costrizioni. L’intenzione di questo libro è quella di funzionare come una guida amichevole che vi aiuti a scoprire queste differenze e a trarne il meglio. Vi troverete suggerimenti specifici selezionati da esperti di ogni genere, resoconti di esperienze di altre donne, idee per nuovi modi con cui guardare ai soliti vecchi problemi. La mia speranza è che il libro vi aiuti a superare lo shock della scoperta delle differenze, ad adattarvi ai cambiamenti e a scoprire i piaceri della sottile arte di vivere con un uomo.

1. Gli Uomini Sono Davvero Diversi ?

Nei foschi giorni del passato, prima che impana simo tutto quello che sappiamo oggi, uomini donne venivano considerati così diversi fra loro costituire in pratica due specie distinte. Gli uomini erano forti, le donne deboli. Gli uomini avevano loro lavoro, le donne avevano solo i loro uomini. Gli uomini mantenevano e proteggevano, le donne andavano a casa e allevavano i figli. Gli uomini erano per la loro stessa costituzione biologica infedeli, ma le donne dovevano essere nate per la monogamia. Gli uomini sapevano tutto sui soldi, un argomento di cui le donne non capivano nulla, anche erano loro a dover fare la spesa. Gli uomini erano razionali, le donne emotive. E così via, un’intera lista di caratteri distintivi fra maschi e femmine. Negli ultimi decenni abbiamo cominciato a mettere discussione questi principi fino ad allora immutato. Abbiamo affermato che le donne possono fare i dirigenti esattamente come gli uomini, e così pure giudici, gli avvocati, e perfino i pompieri, i minatori giudici. Abbiamo anche imparato che gli uomini piangono, che possono cucinare e fare le pulizie, possono crescere bambini per conto loro, e alcuni si rivelano anche perfette bambinaie e segretarie. Tuttavia la sensazione che esistano delle differenze fondamentali è ancora viva. Dunque, qual è la risposta ? Donne e uomini sono davvero diversi ? Senza dubbio sì, donne e uomini sono diversi, e non c’è luogo migliore dell’ambiente domestico per osservare come si manifestano queste differenze. Le donne si lamentano sempre, sempre e ancora sempre delle stesse cose. Gli uomini si oppongono al rinnovamento (“Che cos’è quella roba che stai preparando per cena ?”). Gli uomini non accettano di collaborare ai lavori di casa (“Ti aiuterò di sicuro se non ce la fai a far tutto”). Gli uomini sono capaci di fa saltare il bilancio per dei costosissimi congegni elettronici talmente complicati da non riuscire neppure a immaginare come si faccia a farli funzionare (“v1. A il K2HX ha 500 Watt di potenza in più di qualunque altro ! Non possiamo farne a meno !”). Gli uomini non sanno cosa fare del loro tempo libero se non dormire e intraprendere disordinatissimi progetti di bricolage che non concludono mai (“Vuoi dire che hai chiamato un idraulico ? Ma avrei finito tutto durante il prossimo weekend !”). Lo scrittore Terry Hekker ha così descritto la differenza essenziale: “Riesci a immaginare una donna matura che celebra un successo fondamentale della sua carriera rovesciandosi in testa dello champagne ?”. Psicologi e sociologi continuano a discutere animatamente sulle possibili cause delle differenze fra i sessi. Alcuni di loro sono convinti che queste abbino un’origine genetica: in altre parole i maschietti verrebbero al mondo con un programma già predisposto che li porta, trent’anni dopo, a opporsi all’idea di dover essere per sempre fedeli solo perché una volta è capitato loro di innamorarsi e di sposarsi. Altri invece credono che le differenze siano dovute al modo in cui bambini e bambine, ragazzini e ragazzine, ragazzi e ragazze vengono trattati dai genitori e dalla società in genere. Questi studiosi sostengono che la ragione per cui gli uomini amano poco la monogamia è il fatto di essere stati imbottiti di miti culturali che la marchiano negativamente. Per i fini che ci proponiamo questa disputa è irrilevante. Non ha importanza il motivo per cui uomini e donne siano diversi, che ciò dipenda da predisposizione genetica o da condizionamento sociale: ii punto è che lo sono, ed è importante imparare come convivere con queste differenze e perfino apprezzarle.

UN QUADRO GENERALE.

Certo, generalizzare è sempre rischioso, e tutte le frasi che cominciano con: tutti gli uomini… fanno subito venire in mente una schiera di eccezioni. Tuttavia, quasi tutte le donne ammettono che è possibile prevedere il comportamento maschile con una certa precisione.

Gli Uomini Amano Prendere Decisioni Da Soli.

È importante per un uomo poter sentirsi capace di prendere una rapida decisione e di metterla in pratica. Perciò è difficile per lui accettare la necessità di consultarsi prima con qualcuno. In effetti, molti uomini di successo si sono abituati a non chiedere mai opinioni o consigli ad altre persone e a non esitare mai nel prendere una decisione quando se ne presenta la necessità, anche se non hanno tutte le informazioni che vorrebbero. Dato questo loro atteggiamento, è facile comprendere perché non si rassegnino all’idea di dover consultarsi con le loro partner prima di prendere un impegno per cena o per un aperitivo, o di dover discutere l’acquisto di una nuova automobile prima di precipitarsi a comprarla. Hanno investito molto in quell’immagine i sé: nei loro seminari di economia aziendale hanno imparato che essa ha un’importanza vitale per il successo professionale e ritengono che il mutarla non è da veri uomini. È per questo motivo che la vostra richiesta di prendere le decisioni tutti e due insieme può venire recepita inconsciamente come una minaccia alla sua mascolinità.

Gli Uomini Hanno Bisogno Di Molti Elogi Per Un Qualsiasi Buon Comportamento.

Cucino tutta la settimana, si lamenta Meggy e mi considero fortunata se Bob mi dice una volta mi tanto che sono una brava cuoca. Ma quando li, la domenica, prepara gli spaghetti, devo ripetere centomila volte che sono i più squisiti, saporiti, appetitosi spaghetti che siano mai stati cucinati. E devo andare avanti per tutto il giorno !” Questo fenomeno sembra verificarsi per tutti i lavori di casa, e non si limita a quelli soltanto. Gli uomini hanno bisogno di essere lodati per la loro enorme forza di volontà nell’attenersi al bilancio che hanno stilato; bi- sogna lodarli perché tornano a casa in orario per la bona cena che avete loro preparato; bisogna lodarli per la loro forza d’animo nell’alzarsi e nel recarsi al lavoro. In poche parole, sembra che non siano capaci di dare per scontato il fatto di dover comportarsi come qualsiasi persona adulta e responsabile. E se voi non li rassicurate con mille complimenti per ogni loro successo, grande o piccolo che sia, vengono presi dal malumore, vi accusano di non saperli apprezzare e possono cominciare a sentirsi defraudati.

Gli Uomini Non Sono Abituati A Gestire I Propri Sentimenti.

Nonostante tutta la loro abilità ed efficienza nella vita professionale e sociale, un sorprendente numero di uomini entra in profonda crisi di fronte a una qualsiasi difficoltà emotiva. L’uomo in genere cerca di simulare la maggior parte delle proprie emozioni poiché il fatto di dimostrarle apertamente è per lui associato all’idea di debolezza. E piuttosto frequente il caso di uomini che non riescono neppure a riconoscere le proprie emozioni e sentimenti quando vengono travolti: hanno bisogno che sia tu a spigare loro come si sentono. Inoltre, una volta individuato il problema, non si dimostrano molto abili nell’affrontarlo. In genere il loro atteggiamento tende più a ignorare il problema o a dimenticare che ad affrontarlo direttamente. Un uomo non solo ha bisogno di un enorme supporto emotivo ogni volta che ha qualche grana sul lavoro o che ha avuto una discussione con un amico o un parente, ma può
anche avere bisogno di consigli pratici e di aiuto concreto sulle decisioni da prendere in seguito.

Gli Uomini Hanno Paura Di Restare Soli.

Gli uomini non sono abituati a passare del tempo Iibero soli e quindi preferiscono sempre essere circondi da colleghi sul lavoro, da conoscenti nella loro vita sociale e da amici durante il tempo libero. Molto spesso ciò accade perché essi non hanno sviluppa le risorse che permetterebbero loro di trascorrere del tempo da soli in modo proficuo. “Quando esco da sola sono quasi costretta a cercare una baby sitter per Tiro” racconta un’amica. “Lui non sopporta rimanere a casa da solo, così io devo suggerirgli un film da andare a vedere e consigliargli quale amico che potrebbe accompagnarlo. Come se non bastasse devo anche cercare di rientrare alla stessa ora per non lasciarlo solo.” Una psicoterapeuta di Manhattan è arrivata ad affermare che la maggior parte delle discussioni, apparentemente causate dalla gelosia maschile, è in realtà dovuta infelicità o al risentimento dell’uomo che viene lasciato solo mentre la sua compagna si trova impegnata nel lavoro o con gli amici.

Gli Uomini Sono Testardi Riguardo Le Abitudini Quotidiane.

Un uomo ha deciso di fare una certa cosa in un certo modo, è assolutamente refrattario a cambiare. Io sempre preso il caffè nero, non macchiato, dice lui con aria di rimprovero mentre osserva il liceo del latte sul tavolo. “Lo sai bene.” Anche se riuscite a dimostrare a questi abitudinari nati che il loro modo di agire è inefficiente, nocivo, inutile o qualunque altra cosa, preferiranno sempre fare come hanno sempre fatto. Un uomo, capace di decidere per un impulso improvviso di trasferirsi in campagna e fare l’agricoltore, continuerà a insistere perché la carta igienica venga appesa in modo da srotolarsi verso l’alto anziché verso il basso.

Gli uomini hanno vergogna di ammettere che hanno bisogno di te.

Ecco il commento di uno psichiatra: “Quando gli uomini arrivano al punto di riconoscere il loro bisogno di una donna, si sentono sopraffatti dalla vergogna. E come se pensassero che aver bisogno non è virile, Vengono educati a credere che il loro ruolo sia quello di fornire forza, di proteggere la donna. Se la donna deve prendersi cura di loro significa che sono dei deboli, che sono falliti come uomini”. Talvolta questa vergogna prende forma come rifiuto di dirti quanto hanno bisogno di te, quanto ti apprezzano e quanto desiderano che tu stia con loro. Talvolta invece prende la forma di un rifiuto di collaborare, di fare compromessi o concessioni, in breve, rifiuto di agire secondo il loro bisogno di essere ama da te. Spesso, ciò li porterà a ricorrere ad una rottura per evitare di dover riconoscere quanto desiderano stare con te.

È UTILE SAPERE TUTTO CIÒ ?

Supponi, a scopo puramente dimostrativo, che l’uomo con cui vivi sia un esemplare assolutamente tipico: tutte le considerazioni che abbiamo appena fatto si adattano perfettamente al suo caso. Bene, adesso che conosci tutti questi segreti, ne puoi trarre un qualche vantaggio ? Dipende. Se speri di cambiarlo, ti sbagli di grosso. Potrai capire che lui è troppo rigido nelle abitudini quotidiane, e puoi perfino riuscire a farglielo ammettere ma non sei in grado di farlo diventare più elastico, tentare di cambiarlo, con ogni probabilità, non fa che spingerlo a trincerarsi sulle sue posizioni, e per di più potrebbe anche portarlo a irritarsi con te per il tuo tentativo. Se vuoi vivere per sempre felice, contenta con un uomo, per prima cosa devi abbandonare l’illusione che la tua volontà possa farlo cambiare. Tutto quello che puoi cambiare è te stessa. Hai mai letto un libro sull’educazione dei cani e dei loro padroni ? Praticamente i cani vengono quasi ignorati, mentre il vero bersaglio sono i padroni. Si insegna loro come tenere il guinzaglio, come dare gli ordini come fornire i giusti segnali. Alla fine dell’addestramento il padrone si ritrova orgogliosissimo dell’educazione del proprio animale, ignorando di esse, stato in realtà lui a modificare il proprio comportamento. Il paragone non vuol essere irriverente. La nostra unica intenzione era quella di sottolineare che l’unica fonte di vero cambiamento è dentro te stessa. Sei tu che devi imparare a padroneggiare queste
situazioni. Talvolta è meglio aggirare un ostacolo piuttosto che cercare di scavalcarlo, questo punto potresti obiettare che il problema non è tuo. E lui che lo fa sorgere, quando si dimentica di telefonarti per avvertirti che vuol portare a casa tre amici per cena. E già abbastanza dover fare buon viso a questo comportamento, ma è giusto dover anche essere responsabile di trovare una soluzione ? E che per giunta la soluzione consista nel dar modificare il tuo comportamento e le tue attese ? O, non è giusto se esamini la cosa sotto questa luce. Non è giusto che tu debba tributargli il triplo di elogi per aver fatto un terzo dei lavori di casa che fai tu. Ma se insisti nella tua rivendicazione di giustizia, e pretendi una rigorosa equità negli elogi, che cosa accadrà ? Scoraggiato, lui farà sempre meno in casa, e il tuo problema diventerà ancora peggiore. La donna saggia accetta i limiti della sua situazione, compresa la sua intrinseca ingiustizia. Non puoi modificare questi limiti; non puoi pareggiare i conti fra i sessi nel contesto della tua relazione. Puoi invece imparare come renderti felice, Se poi questo richiede la disponibilità a concedere al tuo partner più elogi per i lavori di casa di quanti lui ne concede a te, non è forse meglio questo che litigare continuamente e logorare progressivamente la sua disponibilità ad aiutarti in qualunque modo ? Certo avere a che fare con gli uomini può essere frustrante, e talvolta può sembrare di dover sopportare un peso impari per i difetti del proprio uomo. Tuttavia, ricordati che lui può avere più o meno la stessa sensazione (in questo stesso momento forse sta leggendo un libro su come è difficile vivere con una donna). Perché una relazione abbia successo ci vuole tolleranza oltre che una certa dose di sacrificio di sé da parte di entrambi. Indubbiamente quello della giustizia è un problema che verrà sollevato di frequente fra voi due, ed è più che legittimo prestarvi attenzione. Ma non lasciare che il tuo interesse sia di vedute così ristrette da limitarsi alla sola giustizia. Ricordati che esiste il problema molto più grande della felicità, e non è segno di stupidità né di debolezza lasciar perdere talvolta il primo in favore del secondo. Ricorda inoltre che n una relazione si ottiene anche in misura di quante vi si investe. Se talvolta pensi di dare più di quelle che sembra rigorosamente giusto, forse anche la tua ricompensa risulterà maggiore in proporzione. Avrai la gioia di sapere di aver padroneggiato una situazione difficile, la soddisfazione di creare una relazione cui tieni veramente, la pura felicità di riuscire consapevolmente a dividere la tua vita con una persona che ami.

AMORE E ROUTINE.

Marylin conobbe Ted durante un corso estivo di informatica. Per cinque lunghe settimane furono inseparabili: passavano la giornata insieme componendo nuovi programmi per il computer; di sera uscivano a cena, andavano al cinema, parlavano di sé, e facevano l’amore appassionatamente. Nonostante Marylin continuasse a ripetersi che si trattava soltanto di una cotta estiva, verso la fine di agosto fu costretta ad ammettere di esserne profondamente coinvolta. Il solo pensare a Ted le faceva battere il cuore. Per fortuna, Ted condivideva i suoi sentimenti. Quando Marylin tornò a Boston al suo lavoro in banca, lei e Ted fecero un patto: lui avrebbe cercato di venire da Providence, dove viveva, per alcuni week end ogni mese. Quei week end d’autunno furono anche più meravigliosi dell’estate: due giorni e due notti senza assolutamente nient’altro da fare che divertirsi insieme ! Certo Marylin doveva pianificare molto abilmente la sua vita per lasciare così libero il week end – trovare il tempo durante la settimana per fare la spesa, portare la roba in lavanderia, pulire la casa e sbrigare altre faccende in modo che non la intralciassero -; inoltre quelle lunghe notti con Ted la lasciavano così esausta che il lunedì sarebbe volentieri corsa a casa subito dopo il lavoro per buttarsi a dormire. Comunque era possibile risolvere questi poco importanti dettagli durante la settimana ed essere pronta il week end successivo per ricominciare tutto da capo. Dopotutto la cosa essenziale era stare con Ted in quei preziosi due giaci che avevano da passare insieme. A Natale Ted e Marylin cominciarono a sentir; pronti per impegnarsi in un legame stabile. Erano, stati insieme per cinque mesi e sentivano di conoscersi davvero bene. Insomma non volevano più passare un giorno separati e visto che Ted stava già pensando di lasciare il suo lavoro, i dettagli furono, definiti rapidamente: lui avrebbe cercato un nuovo, lavoro a Boston, e si sarebbe trasferito nell’appartamento di Marylin, che era relativamente spazioso. Più avanti avrebbero potuto cercarne uno più grande… Ma per Ted e Marylin non ci fu un “più avanti” nonostante il loro amore sincero e il loro impegno nel giro di un mese si separarono. Sebbene entrambi avessero riflettuto con grande attenzione sulla loro decisione, quello che si aspettavano dal vivere insieme era semplicemente troppo lontano dalla realtà. Ted pensava di poter disporre di ogni momento, della vita di Marylin, proprio come quando veniva, trovarla per il week end; non aveva previsto il fatto che lei potesse avere delle responsabilità professionali, o che avrebbe avuto bisogno di un po’ di tempo per sé sola in modo da sbrigare le sue faccende personali. Marylin era partita con la stessa identica convinzione, ma nel giro di pochi giorni comprese di non potere andare avanti. Cominciò a pensare che non fosse giusto che Ted non dividesse con lei la fatica di cucinare e di tenere in ordine la casa, e a comandarsi se fosse ancora possibile trovare un po’ ii tempo per se stessa. Purtroppo, erano entrambi così sorpresi della realtà del vivere insieme da non riuscire neppure a parlare della situazione. Marylin divenne aggressiva e Ted freddo e distaccato. Alla fine del mese si separarono.

LA NATURA DELL’INNAMORAMENTO.

Quando decidi di metterti a vivere con un uomo, di solito è perché sei “innamorata” di lui. Gli psicologi finiscono questo sentimento “innamoramento”. H. Knox e M.J. Sporakowski lo hanno chiamato un loro saggio “amore cardiaco – respiratorio”. Questi studiosi hanno constatato che la maggior parte delle persone pone una particolare enfasi su esaltazione amorosa, brividi e palpiti del cuore”: tre componenti sono di solito un senso di pressante bisogno, un alto grado di possessività e gelosia, una minore partecipazione alle vicende del mondo esteriore (lavoro, famiglia, amici) e una travolgente attrazione sessuale. Questo sentimento, l’innamoramento, nasce dall’interno di noi stessi e ha poco o niente a che vedere con il comportamento o le qualità della persona amata. Per lo più poi ci limitiamo a cristallizzare il nostro sentimento su di un altro, che ne è l’impulso, ma non necessariamente la causa. E notevole il fatto e il miglior bersaglio possa benissimo essere qualcuno di cui sappiamo pochissimo: anzi, più siamo consapevoli della reale personalità dell’amato, più difficile risulta utilizzarlo come una specie di pupazzo da ventriloquo che faccia da recipiente all’effusione del nostro innamoramento. Un altro aspetto problematico dell’innamoramento è che esso trova spesso stimolo negli ostacoli e nelle difficoltà. Il luogo comune degli “opposti che si attraggono” si rivela spesso veritiero. Ci innamoriamo di un uomo perché è diverso (e per questo eccitante), perché non sappiamo che cosa pensa veramente o quali sono i suoi reali sentimenti (e perciò possiamo proiettare su di lui qualunque nostra fantasia), talvolta perfino perché non va d’accordo con noi (e perciò quando finalmente capita sappiamo che ciò è dovuto alla forza del vero amore). Se queste affermazioni ti paiono eccessive, prova a pensare alle coppie che conosci: quante volte hai sentito dire che all’inizio non si piacevano affatto, o che non andavano per niente d’accordo sulla politica, la scienza o a musica ? Abbastanza spesso, le stesse ragioni per cui ti senti attratta verso un uomo e te ne innamori sono anche quelle che ti rendono difficile la convivenza con lui.

Per esempio, Jan era attratta da Robert perché pensava che il suo silenzio fosse un segno di forza. “Finché uscivamo insieme la sera, il suo silenzio mi affascinava; mi sembrava un uomo pieno di mistero, ma appena cominciammo a vivere insieme, la cosa prese a darmi sui nervi. Si alzava alla mattina e non diceva una parola fin quando usciva per andare in ufficio; tornava a casa la sera e sedeva in silenzio guardando. la televisione o leggendo il giornale. Morivo dalla voglia di sentire una voce umana. Infine compresi che quello era il suo modo di evitare un reale coinvolgimento emotivo, che considerava una cosa molto temibile. Ciò che io avevo interpretato come una Forza (hai presente il tipo forte e taciturno ?) era in realtà una grossa debolezza. Esiste poi un altro aspetto dell’innamoramento che è bene comprendere: per molte persone si tratta d una fantasia d’evasione. Si focalizza su di un unico aspetto dell’esistenza e lo gonfia fino a fargli assumere proporzioni gigantesche, così da mettere in ombra ogni altra cosa. Lavoro, amicizia, successi, vita sociale: nulla conta più se non la travolgente forza che ci sopraffà, la forza della passione. Una storia d’amore può avere la stessa efficacia di una vacanza per riposare la mente dalle preoccupazioni mondane della vita di tutti i giorni. Ovviamente però dopo un certo tempo ci si riprendi da questo sconvolgimento. È quello che accade, di solito, quando si comincia a vivere insieme. Dopo qualche mese (o addirittura qualche settimana), cominci a renderti conto che dovrai passare alcune sere lavorando fino a tardi se desideri ottenere quella promozione. Inoltre ti senti in colpa a trascurare la tua migliore amica, che ha bisogno di una spalla su cui piangere visto che ha appena rotto col suo ragazzo, così le prometti di passare il prossimo sabato con lei. E sarebbe anche ora di far qualcosa per iscriversi a quel corso di aerobica…

DALL’INNAMORAMENTO ALL’AMORE.

É evidente che. L’innamoramento costituisce un fondamento quanto mai instabile su cui basare la convivenza quotidiana. Sia tu sia il tuo partner dovete sottoporvi a dei cambiamenti se volete rimanere due individui felici, sani e indipendenti. Purtroppo però, è difficile che riusciate ad adattarvi al cambiamento tutti e due contemporaneamente. Così, quando lui ti annuncia che sabato pomeriggio vuole andare a giocare a golf con gli amici, ripensi con tristezza a come prima preferisse passare quel tempo con te facendo progetti per trasformare il vostro appartamento nel nido dei tuoi sogni, e ti senti ferita. E quando poi a tua volta gli chiedi di prepararsi da solo la cena giovedì sera perché tu devi restare in ufficio fino a tardi, è lui che si sente trascurato e si chiede se davvero te ne importa ancora qualcosa. All’inizio quando Guy venne a vivere da me, ero così felice da non riuscire quasi a respirare” ricorda Barbara. “Per tutto il giorno in ufficio non facevo aItro che pensare a tornare a casa… a come saremmo rimasti seduti davanti al fuoco bevendo un drink e parlando delle cose che ci interessavano davvero, le nostre speranze e i nostri sogni per una vita da passare insieme. Poi avremmo fatto l’amore e ci saremmo addormentati l’una nelle braccia dell’altro. La mattina dopo, io sarei andata in ufficio e avrei ricominciato. ad aspettare la serata che sapevo di avere davanti.” Ride. “Sono bastate due settimane:. Questa romantica vita perché tutti e due decidessimo che era tempo di riservare qualche sera per fare la spesa e portare la roba in lavanderia.” Conclude Barbara: “Mi era difficile ammettere che il fatto di vivere insieme non significasse anche che ognuno di noi non avesse più una sua esistenza autonoma, con un lavoro e amici suoi, e che non avessimo più le vecchie responsabilità (compreso lavare i piatti e fare le pulizie) che avevamo quando vivevamo separati). Ero preda della romantica convinzione che avremmo vissuto solo per l’amore, e in un certo senso trovavo sconcertante che dovessimo ancora pensare a guadagnarci da vivere, ad andare a trovare i nostri genitori e a svolgere tutte le altre attività che la vita quotidiana comporta”. Alcune donne tentano, per mezzo di una specie di respirazione artificiale, di tenere vivo l’innamoramento. Mettono il broncio al minimo segno di disattenzione, fanno scenate di gelosia ogni volta che i loro uomini progettano di far qualcosa per conto loro, spendono fortune in camice da notte sexy nel tentativo di provocare seduzioni notturne. Ma congelare una relazione allo stadio dell’innamoramento è semplicemente impossibile dopo avere cominciato a condividere tutti gli alti e i bassi di una convivenza quotidiana. Non solo, non è neppure desiderabile. Afferma uno psichiatra di Manhattan: “Molte donne cercano di trovare il modo per reinfondere la passione in una relazione. È come voler vuotare l’oceano con un secchiello. L’innamoramento caratterizza i primi stadi di una relazione; col tempo e con un po’ di fortuna, questo sentimento si trasforma in qualcosa di più ricco e profondo”. La cosa essenziale è comprendere che sia tu sia il tuo partner nel passare dall’innamoramento all’amore dovrete inevitabilmente affrontare una fase di assestamento che nasce da una convivenza quotidiana. Si tratta quindi di consolidare il vostro amore ma per l’altro nella sua giusta dimensione in ogni spetto della vostra vita. Il passaggio può risultare difficile, e talvolta perfino doloroso, ma ciò non significa che il vostro legame si sia affievolito; al contrario, significa che è così solido da essere in grado li evolversi.

IL “VERO” AMORE.

Quando una coppia impara a vivere insieme, costruisce un amore e un legame che è molto più profondo dell’innamoramento. Questo amore comincia con una reale conoscenza e comprensione del proprio partner e porta a una reciproca fiducia, rispetto sollecitudine. Lo psicologo Rollo May definisce questo sentimento vero amore. Esso comporta un senso di responsabilità verso il partner, così come il sincero desiderio di aiutarlo a sviluppare la sua personalità. In altre parole, cominci ad amare il tuo partner quasi allo stesso modo in cui ami te stessa. Accetti – e addirittura rispetti – i suoi limiti, vuoi meglio per lui, vuoi che abbia tutta la felicità che si merita… e forse anche un pochino di più di quanta ne sia “guadagnata”… Lo psicologo John Powell ha stilato un questionario che ti può aiutare a comprendere se fra te e il tuo partner ci sia vero amore: Mi importa di più che lui sia contento di se stesso che io sia contenta di lui ? – Mi importa di più che lui raggiunga gli obiettivi che si è proposto o che ottenga i risultati che io desidero per lui ? Voglio davvero che ami altre persone (di entrambi i sessi) e che altri lo amino ? Desidero che abbia i suoi interessi, anche se i o non posso condividerli ? Voglio sinceramente che diventi una persona indipendente e autosufficiente ? Se puoi rispondere onestamente in modo affermativo alla maggior parte di queste domande sei sulla buona strada per edificare una salutare, appagante e consapevole relazione con l’uomo della tua vita.

IMPARARE A CONDIVIDERE.

La psicoanalista Miriam Komar sostiene che il principale compito pratico che si presenta a due persone che hanno deciso di vivere insieme è quello di imparare a condividere: saper condividere fa parte del processo da cui nasce il vero amore. Proprio come i bambini dell’asilo devono imparare a condividere i loro giocattoli, e i fratellini a condividere le attenzioni dei loro genitori, in maniera analoga le coppie che vivono insieme devono imparare a condividere tempo, spazio, denaro e sentimenti in modo soddisfacente per tutti e due. Ciò significa che entrambi i partner devono essere d’accordo sull’equità della divisione, sebbene accada spesso che non tutti i vantaggi siano divisi in parti uguali fra di loro. La nozione infantile di spartizione si basa su di una suddivisione assolutamente esatta di quantità, spazio o tempo. Se Johnny avrà dieci caramelle rosse e dieci nere, anche Mary ne avrà altrettante di ciascun colore. Man mano che i bambini crescono il loro concetto di equità può farsi più sofisticato: Johnny prenderà venti caramelle rosse e Mary venti nere, perché a lei piace la liquirizia e a lui no. Da adulti la nostra nozione di equità progredisce ancor di più: Johnny si comprerà dei dolci raffinati e Mary, che non può esagerare con le calorie, prenderà l’ultimo album del suo gruppo preferito, la cui musica Johnny proprio non può sopportare. Questo, naturalmente, fa sorgere ulteriori domande sull’equità e il dividere. È giusto che Mary suoni il suo disco mentre Johnnv è in casa ? E che lui si lecchi i baffi mangiando i suoi dolci mentre lei osserva piena di invidia ? A questo punto subentra l’arte del compromesso: Mary può usare le cuffie, così la musica non darà fastidio a Johnny, lui a sua volta si terrà dall’ostentare il suo piacere nel mangiare i pasticcini davanti a Mary. Imparare a vivere con l’uomo che ami richiede semplicemente di saper trovare il giusto modo di dividere. L’arte della difficoltà nel realizzare quest’obiettivo deriva dal fatto che senza dubbio voi due non siete partiti con risorse esattamente identiche. Lui è un esperto e abile cuoco, tu non sai preparare nient’altro che una salsa per gli spaghetti che provoca un istantaneo attacco di fegato. Come consulente finanziario tu guadagni 15.000 dollari all’anno in più di quanti non ne guadagna lui come professore d’inglese. D’altra parte, gli anni di duro lavoro per andare avanti negli studi ed edificare una carriera in un campo così competitivo ti hanno lasciato ben poco tempo per il divertimento, mentre le sue lunghe vacanze estive gli hanno permesso di diventare un ottimo giocatore di pallamano e di coltivare molte amicizie. Con risorse così diverse, una divisione dei compiti e dei vantaggi basata su di una stretta uguaglianza risulta assolutamente inadeguata: sarebbe come “sommare mele e arance”, un’operazione impossibile, come ti ha insegnato il tuo maestro delle elementari. Perché funzioni, dovete entrambi inventare delle nuove categorie: se tu chiami frutta sia le tue mele sia le sue arance tutto diventerà molto più facile. L’accordo più efficace è quello che tiene conto delle esigenze, dei gusti, delle abilità e degli orari di entrambi i partner e che abbraccia ogni aspetto della relazione. Krista è sovrintendente di museo e dirige la collezione di arte medio-orientale di un prestigioso istituto di Boston. Ovviamente i suoi compagni di lavoro manifestarono una certa disapprovazione quando vennero a sapere che Paul, il suo ragazzo, era uno scrittorello che guadagnava a fatica 3.000 dollari l’anno: era evidente che lei lo manteneva. Ma la disapprovazione divenne vera e propria ostilità quando scoprirono che Krista preparava anche sempre da mangiare. “Quell’uomo è un parassita !” esclamò un amico. “Non so proprio come una donna brillante e competente come Krista abbia potuto farsi intrappolare così”, ribadì un altro. “Fa tutto per lui.” E evidente che questi amici sapevano ledere solo poche sfaccettature della relazione fra Krista e Paul; quando infine la resero partecipe delle loro opinioni, Krista ne fu dapprima stupita e poi divertita.” É la cosa più bella che mi sia mai capitata”, disse con convinzione. È gentile, e pieno di attenzioni. Mi porta il caffè a letto tutte le mattine; mi mette in tasca o nella borsa dei bigliettini o delle poesie perché le trovi durante il giorno; è incredibilmente carino con mia madre, e benché la mia carriera mi abbia imposto tre traslochi negli ultimi cinque anni, lui non ha mai mancato una sola volta di mostrarsi entusiasta e di incoraggiata. E per di più, lascia che io mi sbizzarrisca a mio piacere in cucina e non si lamenta mai né dei miei esperimenti né della confusione che lascio e che poi lui deve mettere a posto. Grazie al Cielo adesso guada ! No abbastanza da poter mantenere entrambi e lasciargli fare il lavoro che ama.” Queste parole di Krista ci ricordano che la “giustizia” è un problema soggettivo che i due partner devono risolvere fra loro; non ci sono regole universali da prescrivere. Il modo più efficace di condividere qualcosa si basa sul bisogno e sui desideri degli individui interessati, non su di un calcolo meticoloso delle ore e del denaro che si dedicano alla relazione: tu puoi demoralizzarti al momento di pagare i conti, lui invece ama il senso di controllo che gli dà. Lui è disposto ad andare in giro quanto si vuole per le commissioni del sabato, ma si irrita se gli si chiede di fare un salto giù per comperare una bottiglia di vino mentre stanno arrivando degli ospiti a cena. A te piace cucinare e potresti arrivare a uccidere l’uomo che ha usato il tuo tegamino per le omelettes per farsi un hamburger. E allora, perché rendersi infelici cercando di stabilire dei turni per cucinare o sedendosi insieme a organizzare il pagamento dei conti ? E la relazione nella sua globalità che va condivisa in modo che i partner si sentano in condizioni di parità, non ogni singola incombenza. Ciò che conta, piuttosto che l’effettiva spartizione dei compiti, è che tu senta che la divisione è giusta. Per esempio, Linda e Terry hanno stipulato un accordo in base al quale lei si occupa della spesa, fa da mangiare e pulisce in cucina; l’unico contributo di Terry in questo campo è un entusiastico apprezzamento dei piatti che Linda prepara. (E non è un contributo trascurabile. Linda sarebbe assai meno felice del loro accordo se Terry desse per scontati quei piatti.) D’altro canto però, lui si assume tutta la responsabilità della manutenzione sia della sua macchina sia di quella di lei: le lava e le lucida, si occupa di fare sempre il pieno di benzina, e svuota perfino i posacenere. Dice Linda: “È come prendere a nolo macchina ogni mattina; quando esco dal via, del garage devo pensare solo a dove sto andando”. Linda pensa che sia un buono scambio, anche se le sue incombenze le prendono molto più po ogni settimana di quanto non accada a lui; cucinare le piace, mentre non sopporta di mete piede in un garage. Ora però che non si tratta sempre e necessariamente di dividersi o di barattare delle incombenze. Da potrebbe essere disposta a occuparsi di tutto in cucina e anche a prendersi cura della sua macchina, cambio della disponibilità di lui a condividere qualcosa che è per lei anche più importante, per esempio passare tutti i week end estivi al lago con i suoi, anche se lui non è proprio un amante della vita ‘aria aperta; oppure in cambio del suo consenso assumersi la maggior parte delle loro spese comi per un anno, in modo da permetterle di torre a studiare e prendere un diploma in Belle Arti. Ogni caso il fatto di condividere molto nella vita non significa necessariamente che tutto debba essere constantemente messo in comune. Si può stare insieme pur continuando ad avere un ampio margine indipendenza. Si possono tenere conti in banca separati, diverse mansioni in casa, compagnie di amici separate e perfino vacanze o appartamenti separati. Ma si condivide pur sempre un’esperienza comune se questi accordi sono stati presi insieme, perché essi funzionano per ognuno di voi come individui, ma all’interno della vostra relazione.